Technische SEO Case Studie: Technische SEO-uitdagingen voor een meertalige B2B SAAS-aanbieder maar toch organisch verkeer x 20 als resultaat

Overcoming Technical SEO Challenges for a Multilingual B2B SAAS Provider Increasing Organic Traffic 20X as a result

Onze klant was een beginnende B2B SAAS-onderneming dat bestel oplossingen aanbiedt voor diverse eet- en drinkgelegenheden.

Hun voornaamste uitdaging was de ranking voor zoektermen in SEO, met de bedoeling hun hele website te optimaliseren voor SEO in het Engels, voordat we hem zouden aan passen en vertalen in het Frans, Nederlands en Duits.

Deze vertalingen hadden dezelfde SEO optimalisaties nodig om in deze extra talen te scoren en klanten uit deze nieuwe markten aan te trekken.

Uitdagingen:

De klant had te maken met talrijke technische SEO-problemen, wat zelfs zorgde tot perioden waarin de website volledig uit de zoekresultaten verdween, met als gevolg bijna geen organisch verkeer. Dit dwong hen sterk te vertrouwen op betaalde reclame en cold outreach om nieuwe klanten aan te trekken.

Daarnaast werd de hele website-content geladen vanuit een JSON-bestand in plaats van een CMS, wat het vertaal- en aanpassingsproces van onze SEO-copywriters flink bemoeilijkte. Wijzigingen konden pas live worden bekeken nadat ze via git waren geüpload naar een testomgeving.

Oplossingen:

User Growth voerde een uitgebreide SEO audit en keyword onderzoek uit en ontwikkelde content briefings voor elke pagina op de website. We gebruikten geavanceerde SEO software die gebruik maakte van  Natural Language Processing mogelijkheden om elke pagina te optimaliseren volgens deze briefings. Na goedkeuring van de klant paste gespecialiseerde software de JSON-bestanden aan naar wat de SEO copywriters eerder hadden geschreven.

Met de eerste taal als basis werden SEO-vertalers en tekstschrijvers geïnstrueerd om de inhoud in andere talen aan te passen. Naast SEO copywriting gaf User Growth ook feedback over de optimalisatie van de conversie en de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De reis van de klant door de AAARRR-trechter:

#1 Awereness (Bewustwording)

We pasten persuasieve copywriting technieken toe, waarbij we gebruik maakten van het Problem-Agitate-Solution copywriting framework om de bekendheid van de diensten van de klant te vergroten. Dit hield in dat we veel voorkomende problemen van hun potentiële klanten verwoordden, de urgentie of het ongemak rond deze problemen versterkten en de SAAS-oplossing van de klant als het antwoord presenteerden. Deze strategie was bedoeld om bezoekers meer te betrekken en hen te motiveren meer te weten te komen over het aanbod van de klant.

#2 Acquisitie

We gaven feedback en bruikbare inzichten over de optimalisatie van de conversie en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Dit omvatte suggesties om de navigatie van de site, de visuele aantrekkingskracht en de plaatsing van call-to-actions te verbeteren, allemaal bedoeld om de gebruikerservaring te optimaliseren en de conversie te verhogen. Onze inspanningen waren gericht op het maximaliseren van het aantal bezoekers die leads en uiteindelijk klant zouden worden.

#3 Activering

Hoewel de interne succesmanagers van de klant vooral de activeringsfase beheerden, droegen onze SEO inspanningen indirect bij aan de activering. Door de inhoud van de website te optimaliseren hielpen we ervoor te zorgen dat nieuw verworven gebruikers de site nuttig, aantrekkelijk en gemakkelijk te navigeren zouden vinden, waardoor de kans op activering toenam.

#4 Retentie

Net als bij activering hielden de interne succesmanagers van de klant zich voornamelijk bezig met retentie. Onze inspanningen om de SEO en de bruikbaarheid van de site te verbeteren hebben wel bijgedragen tot een meer aantrekkelijke en voldoening gevende gebruikerservaring, en daarmee tot een hogere rententie.

#5 Revenue (Inkomsten)

Onze uitgebreide SEO-strategieën zorgden voor een aanzienlijke toename van het organische verkeer – met een factor 20. Deze toename in zichtbaarheid leidde waarschijnlijk tot een zelfde toename in leads en conversies, waardoor de inkomsten van de klant stegen.

#6 Referentie (Verwijzingen)

Door de inhoud van de website te optimaliseren, verbeterden we de casestudies van de klant, waardoor ze aantrekkelijker en overtuigender werden. Dit heeft tevreden klanten aangemoedigd om deze case studies te delen binnen hun netwerken, waardoor referenties werden bevorderd.

Organic keyword increase of 400%

Impact:

  • We bereikten een 20-voudige toename van organisch verkeer, waardoor de zichtbaarheid werd verbeterd en de conversie van nieuwe klanten werd vergemakkelijkt.
  • Toename van organische zoekwoorden met 400%
  • Verminderde afhankelijkheid van betaalde reclame en cold outreach door organisch verkeer en conversies te stimuleren.
  • Geoptimaliseerde website-inhoud, waardoor case studies werden verbeterd en verwijzingen werden aangemoedigd.
  • We gaven bruikbare feedback over de bruikbaarheid van de website en de optimalisatie van de conversieratio, wat bijdroeg tot een betere gebruikerservaring en hogere conversieratio’s.